schackOnline skolan har bytt adress, välkommen till http://schackonline.com istället!

 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Boktips
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Tips 4

Se till att du vet pjäsernas värde
När du planerar att ge några av dina pjäser i utbyte av några av din motståndares, se då upp med värdet av pjäserna, och inte bara hur många pjäser du och din motståndare vardera har kvar. Den spelare vars pjäser kommer upp i störst värde har för det mesta en fördel. Ett viktigt val du gör när du gör avvägningar för och emot att utföra ett drag är därför att räkna ihop värdet av varje spelares pjäser.

Bonden är den minst värdefulla pjäsen (den kallas egentligen inte en pjäs ens) så den är en bra mätsticka när du ska mäta värdet av andra pjäser. Bonden flyttar sig långsamt och kan aldrig gå baklänges.

Springare (hästar) och löpare är värda ungefär lika mycket, ca tre bönder vardera. Springaren är den enda pjäs som kan hoppa över andra pjäser eller bönder. Löparen är en mycket snabb pjäs, men kan bara gå på hälften av brädets rutor, antingen på vita eller svarta. Ofta är två löpare som samverkar starkare än två springare eller en löpare och en springare. Springare och löpare kallas ofta för ”lätta” pjäser.

Tornet rör sig snabbt över brädet och kan nå alla rutor; och värdet är ungefär fem bönder. En kombination av två ”lätta” pjäser (springare och löpare) är ofta bättre än ett torn.

Damen är värd ca nio bönder, alltså nästan lika mycket som två torn. Den kan flyttas längst av alla pjäser i de flesta riktningar och är därför vanligtvis brädets starkaste pjäs. Dam och torn brukar kallas för ”tunga” pjäser.

Kungen kan också vara mycket stark speciellt i slutskedet av ett parti, bortsett från att den är ovärderlig eftersom man inte kan spela utan den.

DIAGRAM DHär är ett lite svårare problem som kräver att du använder flera av tipsen du har gått igenom hittills. Låtsas att du spelar svart i den här situationen.
Först, vad hotar vit?
Härnäst, vilket drag ska du göra för att avvärja hotet?
Slutligen, om vit genomförde sitt hot även efter att du hade flyttat, vad skulle resultatet bli?

>>lösning<<

DIAGRAM EVi vet att en springare och en löpare är ungefär lika mycket värda. Vilken av dem skulle du säga är värd mest i den här ställningen?

>>lösning<<

DIAGRAM FVit står i tur att flytta här. Är den svarta springaren stark eller svag, d.v.s.skulle det vara bättre eller sämre att istället ha en löpare på den rutan?

>>lösning<<


<<-- Föregående Tips
 

 

Gå till http://schackonline.com istället!