schackOnline skolan har bytt adress, välkommen till http://schackonline.com istället!

 
Nybörjare
Vad är schack?
Vad går det ut på?
Lär dig pjäserna
Så vinner du
Notation
Tio tips
Öppningar
Schack-klockan
Spela schack!
Partier
Schack-rekord
Krimskrams
Boktips
Ordlista
Ratingräknare
Filarkivet
Länkar
Forum
Sök på sidan
Kontakta
Sitemap
Om sidan

 

Tips 3

Tänk ut en plan för vad du vill uppnå
En känd stormästare, Bent Larsen, har sagt: ”Det är bättre att spela efter en dålig plan än att inte spela efter någon plan alls.” Dina schackpjäser är ett lag, och som god lagledare behöver du använda alla spelare tillsammans!

När du gör ett drag, och med det hotar en av motståndarens pjäser, och i nästa drag hotar ytterligare en pjäs, och i nästa drag en tredje, o.s.v : då kommer din motståndare ha en lätt match att försvara de hotade pjäserna. Dina pjäser måste därför samarbeta för att bli effektiva. Tänk dig en orkester där varje instrument spelar olika toner och inte kämpar mot samma mål!

När du gör upp en plan, se då till att flera pjäser kommer till användning och samverkar med varandra. Ett exempel är om du planerar att attackera motståndarens kung. En pjäs skulle ensam antagligen inte kunna göra det så verkningsfullt på egen hand. Men den sammantagna styrkan från flera pjäser utgör en betydligt mer kraftfull styrka. En annan plan kan vara att ta kontroll över alla rutor på en speciell del av brädet. Det klarar inte enbart en pjäs.

DIAGRAM CTitta noga på den här ställningen. Vad skulle en bra plan för vit vara? Vilka drag måste göras för att utföra planen?

 

 

Gå till http://schackonline.com istället!